För att navigera på hemsidan, välj ett alternativ i menyn här ovanför.

Kvalitets-, Miljöpolicy

 Jokkmokks LBC skall inom sitt verksamhetsområde utgöra den ideala samarbetspartnern och detta uppnår vi genom att:

  •  att i all verksamhet; transport, kontor etc. verka för att ständigt öka kvaliteten samt minska de negativa miljöeffekterna.
  • att informera kunder, anställda och övriga om företagets kvalitets- och miljöpolicy och ambition inom miljöområdet.
  • att i varje beslut, på alla nivåer i företaget väga in så väl kvalitets- och miljömässiga som företagsekonomiska aspekter.
  • att uppmuntra våra leverantörer att hålla en ur vår synpunkt acceptabel kvalitets – och miljöstandard.
  • att med hänsyn till kundernas krav och de egna resurserna erbjuda kunderna kvalitativa och samtidigt så miljöanpassade transporter som möjligt.
  • att ha gällande lagstiftning som lägsta godtagbara krav i verksamheten.
  • att avsätta erforderliga ekonomiska och personella resurser för att upprätthålla och ständigt förbättra företagets kvalitets- och miljöprofil.